Storing?

Disclaimer

Solengi besteedt veel aandacht en zorg aan alle informatie en gegevens die geschreven staan op haar webpagina. Het blijft echter altijd mogelijk dat deze gegevens en informatie onjuist zijn, onvolledig of niet meer up to date is. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met onze Disclaimer.

Aansprakelijkheid

Solengi aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de website en de daarop aangeboden gegevens en informatie. Ook aanvaardt ze geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat informatie en gegevens onjuist zijn, onvolledig of niet meer up to date is. Daarenboven aanvaardt Solengi geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van deze gegevens en informatie die u aan of via Solengi ontleent. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen ten opzichte van andere partijen. Solengi houdt zich bovendien het recht voor om teksten en informatie naar eigen inzicht te wijzigen.

Email

De inhoud van e-mailberichten die door ons worden verstuurd zijn enkel bestemd voor de geadresseerde en zij kan bovendien onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Gebruik van de inhoud of gegevens hier van door anderen of derden zonder toestemming van Solengi of van de geadresseerde is onrechtmatig. Mocht een e-mailbericht toch ten onrechte bij u terecht zijn gekomen, dan verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om dit bericht te retourneren aan info@solengi.nl. Daarnaast verzoeken wij u om tevens het bericht te verwijderen uit uw mailbox.

Derden

Solengi is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Solengi draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Begrippen

In deze Disclaimer gaat het over de volgende begrippen:

  • De eigenaar of Solengi: de eigenaar van de website
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • De inhoud en gegevens: alle in de website aanwezige inhoud

Privacy statement

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit privacystatement dan kunt u met ons contact opnemen.